Epidurální anestezie je nejoblíbenější metodou úlevy od bolesti při porodu. Ženy ji požadují mnohem častěji než jakoukoliv jinou metodu, takže ji využije při porodu více než 50% žen.

Epidurální anestezie je vlastně lokální anestezie, která blokuje bolest v určité části těla. Jejím cílem je spíše analgesie, tedy úleva od bolesti než anestezie, tedy úplné znecitlivění. Epidurál funguje tak, že blokuje nervové impulzy ze spodních částí páteře. Výsledkem je pak snížení citlivost v dolní části těla.

Epidurál se často podává v kombinaci s opiáty nebo látkami jako je fentanyl či sufentanil, aby se snížila potřebná dávka tohoto lokálního anestetika. Rovněž může být kombinován s morfinem či klonidinem, a to z důvodu prodloužení jeho působení či kvůli stabilizaci krevního tlaku matky.

V podstatě existují dvě základní varianty epidurální anestezie, závisející na praxi konkrétní porodnické kliniky či nemocnice. Jedna možnost spočívá v pravidelných dávkách směsi anestetika a narkotik po zavedení katetru, a to pumpou nebo periodickými injekcemi do epidurálního prostoru. Druhá varianta, tedy kombinovaná spinální-epidurální anestezie (CSE), spočívá v jednorázové aplikaci směsi anestetika a analgetika s následným pravidelným dávkováním této směsi katetrem.

Výhodou je, že v některých případech zcela stačí počáteční intratekální injekce tlumicí směsi, ale pokud bolest neustoupí dostatečně, je možné pokračovat zaváděním této směsi katetrem. Tato kombinovaná metoda nabízí úlevu až na 4-8 hodin.

Epidurální anestezie má řadu přínosů:

 • umožňuje odpočinek při dlouhém porodu
 • díky snížení diskomfortu při porodu vede k pozitivním zkušenostem řady žen s porodem
 • běžná epidurální anestezie dovoluje plně se účastnit porodu, ale přitom si dopřát částečnou regeneraci

Na druhou stranu s sebou přináší i určitá rizika:

 • může dojít k náhlému poklesu krevního tlaku
 • u méně než 1% žen dochází k silným bolestem hlavy
 • nezbytné je neustále sledovat změny srdeční frekvence plodu a střídat pozici matky, jinak hrozí nebezpečí zpomalení či úplného zastavení porodu
 • mezi další nežádoucí účinky patří třes, zvonění v uších, bolesti zad, nevolnost nebo potíže s močením
 • několik hodin po porodu může dolní část těla vykazovat sníženou citlivost
 • ve vzácných případech může dojít k trvalému poškození nervu v oblasti vložení katetru
 • některé výzkumy předpovídají obtíže dětí z porodů, zahrnujících použití epidurálu, a to zejména při kojení
 • epidurál zvyšuje riziko výskytu horečky při porodu

Použití epidurální anestezie je však limitováno také zdravotním stavem matky, takže v případech, kdy anamnéza zahrnuje infekci krve, nízkou hladinu trombocytů, nízký tlak či v případě užívání léků pro ředění krve, není tento způsob tlumení bolesti vhodný.

Epidurální katetr může být odstraněn buď ihned po porodu, nebo může být ponechán dalších několik hodin, maximálně však jeden den. V tomto případě se využívá ke snížení poporodních bolestí. Účinky epidurálu většinou vyprchají do dvou hodin od podání poslední dávky.

Ženy, které nemohou z nejrůznějších důvodů využít epidurální či jinou anestezii, nebo prostě jen nechtějí při porodu aplikovat žádné léky, často hledají jiné účinné způsoby pro zmírnění bolesti. Mnohdy pomáhá již pouhá přítomnost blízké osoby, která přináší útěchu a podporu. Další metody, jako chůze, dýchací cvičení či relaxační techniky, mohou rovněž porod usnadnit.