Vzhledem k představám intenzivní bolesti, spojeným s porodem, se zdá, že pojem orgasmického porodu je prakticky nesmyslný a nelogický. Přesto byl tento fenomén popsán a byly prozkoumány neurologické a fyzické příčiny jeho výskytu.

Mysl je silnou zbraní a běžné chápání zcela přesahuje způsoby vnímání porodní bolesti, ovšem nelze zcela vyloučit, že mysl se může zaměřit na příjemné aspekty porodu a tím zahnat očekávanou bolest.

Režisérka Debra Bonaro natočila dokonce dokument, který o tomto tématu pojednává. Zahrnuje příběhy žen, které tvrdí, že si narození svého dítěte užily, a to jen díky tomu, že dokonale pochopily samy sebe, své tělo a tím vlastně překonaly bolest a dopracovaly se až k pocitu vrcholné slasti.

Pro orgasmický porod je nezbytné nejprve překonat strach i použít duševní sílu pro ovládání těla. Cílem většiny žen je dosáhnout bezbolestného porodu, ale orgasmický porod znamená vlastně přímým opakem toho, co před porodem očekávaly.

Je známo, že pro zmírnění bolesti i podobně intenzivních pocitů, například strachu, lze úspěšně využít hypnózu. Jde vlastně o zaměření se na podvědomí, jako prostředek pro změnu myšlenek. Změna způsobu myšlení na vědomé úrovni je velmi obtížná, ale právě zapojení podvědomí pomáhá rekonstruovat základní ideové procesy, které spojují porod s bolestí.

No a s orgasmem je to obdobné, vlastně přebírá principy hypnózy až k extrému. Tělo při porodu prochází intenzivní svalovou kontrakcí, která vede k uvolnění. Tyto procesy jsou stejné u porodu i u orgasmu, což se na první pohled může zdát nesmyslné. Je tedy nutné přetvořit svou mysl tak, aby se to, čeho jste se nejvíc báli, se stalo nejpříjemnějším okamžikem vašeho života.

Někomu to může znít jako utopie a někdo může jen tiše závidět. Ale je onen popisovaný pocit euforie skutečností nebo jen krásnou pohádkou pro dospělé ženy?