Nezbytné je vybrat správnou analgetickou metodu, přičemž je vždy nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození zdraví matky ani dítěte. Rovněž nesmí dojít k ovlivnění funkce dělohy, aby nenastaly komplikace v podobě zpomalení nebo přerušení porodu.

Nicméně, touha po utlumení bolesti v žádném případě neznamená, že je nutné jít farmakologickou cestou. Existuje celá řada možností, které vychází z historických zkušeností domorodých žen.

Absolutně nezbytná je správná předporodní příprava. To znamená, že je nutné přesvědčit ženu, aby se její myšlení přestalo soustředit na obavy a očekávání bolesti, ale naopak převést soustředění na jiné podněty. Velmi důležité je správné dýchání a svalová relaxace, což vede k uvolnění mysli. Vhodné je správně kombinovat břišní a hrudní dýchání.

Významným prvkem jsou také alternativní polohy při porodu. Na rozdíl od běžného postupu porodu v porodnici, který stále probíhá nejčastěji v horizontální poloze, platí, že necivilizované přírodní kmeny využívají k porodu nejčastěji pozici vestoje, vkleče nebo v podřepu.

Orientální národy využívají pro usnadnění porodu a snížení bolesti také tradiční východní techniky, jako je akupunktura či akupresura. Výsledkem je pravděpodobně uvolnění endorfinů do organismu a tím vyvolání příjemných pocitů, které potlačí případnou bolest. Údajně tato metoda však působí účinně spíše na jiné rasy než europoidní.

Hypnóza je pak založena na schopnosti sugesce či autosugesce a vyžaduje, aby rodička byla velmi senzitivním jedincem. Efektivní je tako metoda zhruba u čtvrtiny žen.

Použít lze i bylinky, a to jak ve formě aromátů, tak i ve formě olejových extraktů. V tomto případě je však na místě opatrnost, protože v některých případech by vysoká koncentrace alkaloidů mohla být nebezpečná pro matku i dítě. Navíc efektivita těchto metod je spíše diskutabilní.

Velmi důležité je i ovládání porodní bolesti, k čemuž velmi výrazně přispívá momentální mentální rozpoložení matky.

Velmi oblíbenou metodou je také využití koupele. Porody do vody se staly vhodnou alternativou klasickému porodu. Voda dokáže velmi účinně ulevit bolesti, stresu i napětí.

Pro úlevu od bolesti pak není od věci využít masáže, ať již reflexní nebo relaxační. Svou roli v příjemném prožitku porodu hraje i hudba, proto je vhodné nechat si na porodním sále pustit svou oblíbenou muziku.

Přirozené, nefarmakologické, způsoby snížení bolesti při porodu, nejsou sice tak účinné a rychle působící jako například epidurální anestezie či aplikace narkotik či analgetik, ale na druhou stranu nevykazují žádné nežádoucí vedlejší účinky.

Nemalý vliv na to, jak porod proběhne, má také fyzická aktivita ženy během těhotenství. Kromě toho existuje celá řada předporodních kurzů, které jsou věnovány cvikům, posilujícím svaly, které jsou v průběhu samotného porodu nejvíce využívány. Speciální cvičení zahrnuje například těhotenskou jógu nebo cvičení na míčích. Soustředit se je nutné zejména na posilování svalů pánevního dna.

Mezi ideální metody pro předporodní přípravu pak patří cvičení s nafukovacím balónkem, například Epino (docela drahý), nebo Aniballem (o polovinu levnější a reference výborné). Kromě posílení svalů pánevního dna a přípravy porodních cest také napomáhá lepší přípravě na porod a nalezení nejvhodnější porodní polohy. Díky cvičení je možné v mnoha případech zabránit nepříjemnému a bolestivému natržení či nastřižení hráze. Ovšem ani po porodu není třeba tento prostředek vyhazovat, protože je velmi vhodný pro poporodní cvičení.

Bezbolestný porod je bezpochyby snem každé ženy a matky. Po pravdě, ve většině případů mají ženy na výběr a mohou se rozhodnout, jakým způsobem svůj porod prožít. Ideálním způsobem je zaměřit se na pozitivní myšlení, ale jsou i více přízemní způsoby, jako je použití sedativ či analgetik. No a není od věci se obrátit na radu ke svým babičkám či prababičkám, a také je velmi užitečné čerpat z dávných zkušeností našich předků. Zkrátka předporodní příprava je velmi důležitá a není dobré ji podceňovat.