Porod se dá rozdělit na několik fází. První, latentní fáze, během níž nastupuji kontrakce dělohy a dochází ke ztenčení a protažení děložního hrdla. Aktivní fáze pak zahrnuje pravidelné kontrakce v pravidelných cca 10 minutových intervalech. Třetí fáze pak pro ženu znamená intenzivní pocity tlaku v pánvi a potřebu tlačit a poslední čtvrtá fáze, nazývaná také postnatální období se také nazývá šestinedělí.

Všechny tyto fáze jsou regulovány hormony, které hrají důležitou roli.

  • Oxytocin – způsobuje kontrakce dělohy. Hraje důležitou roli v modulaci bolesti, a bylo zjištěno, že infuze oxytocinu mohou zvyšovat práh bolesti
  • Progesteron – jeho pokles znamená počátek porodu
  • Katecholaminy – součást přípravy těla na porod
  • Endorfiny – napomáhají snížení bolesti. Fungují jako neurotransmitery a svou schopností produkovat pocit štěstí připomínají opiáty. Endogenní aktivace opioidních receptorů poskytuje úlevu od akutní bolesti.
  • Estrogeny – zvýšení citlivosti dělohy na oxytocin

Farmaceutika podávána za účelem kontroly a snížení bolesti při porodu mohou mít na ženy a novorozence rozdílné účinky a vedlejší působení.

  • Rajský plyn se pro tlumení bolesti při porodu užívá více než sto let, a vyznačuje se velmi rychlým účinkem, a to prakticky bez výraznějších negativních účinků na matku i dítě. V zahraničí se používá pod označením Entonox. Problémem je, že spousta vnějších podnětů může vést k obtížné kontrole složení použité směsi.
  • Prvním syntetickým opioidem byl Pethidin, který může vyvolat depresi dýchání u dítěte.
  • Nejoblíbenějšími preparáty jsou regionální epidurální anestetika, která jsou považována za obecně bezpečný a účinný prostředek pro snížení bolestí při porodu. Epidurální anestezie se provádí v prostoru uvnitř kostní páteře mezi tvrdou mozkomíšní plenou a pavoučnicí.

Farmaceutické možnosti kontroly bolesti při porodu s sebou nesou více rizik a případných poporodních komplikací, například pokud jde o močový měchýř.

Pro tlumení porodních bolestí se používá i TENS, tedy nefarmaceutická možnost snížení bolesti při porodu. To je vlastně využití elektronického přístroje při porodu. TENS, neboli transkutánní stimulace elektrických nervů, slibuje neinvazivní způsob úlevy od bolesti při porodu. Běžně je používán v Kanadě nebo Velké Británii, ale ani u nás není tento pojem neznámý.

Jde vlastně o ruční přístroj připojený pomocí elektrod ke kůži na zádech. Pomocí elektrod dochází ke stimulaci nervů, což vede k přerušení bolestivých signálů nebo snížení povědomí o nich, může také vést k produkci endorfinů. Účinky však mohou být silně individuální, takže některé ženy udávají, že analgetický účinek je tak silný, že vlastně žádný pocit bolesti nezaznamenaly, ale jiné zase naopak nepozorovaly větší přínos.